Продукція

Оскільки Україна не забезпечує потреби у природньому газі за рахунок власної добичі, а імпортований газ має дуже велику ціну, на сьогодні нагальною потребою для господарства України є максимально можлива відмова від використання природнього газу для опалення приміщень та технологічних процесів.

При цьому ми маємо достатньо інших видів палива, зокрема твердого, яке або зовсім не використовується, або використовується у недостатніх обсягах. І наше загальне завдання кардинально змінити ситуацію у бік використання саме власного палива.

Саме у цих цілях корпорацією Теплоенерго виробляються теплогенератори власної розробки - DAN. Теплогенератор представляє з себе агрегат, який спалює різні види твердого палива та продукує гаряче повітря.

Детально